Som arkitekt, rådgivare och byggföretag så skapar R&R en unik helhetslösning

1. Koncept

För att kunna förstå kundens behov så är denna fas väldigt mötesintensiv. Tillsammans med projektledaren, byggledaren samt alternativt arkitekten och andra samarbetspartners till R&R, så analyserar och diskuterar vi behoven och möjligheterna med er.

Därefter, så tar vårt team på R&R sedan fram och presenterar olika koncept som vi tror skulle kunna vara passande för ert projekt. R&R´s motto för ett byggprojekt är att hitta nya möjligheter som kunden inte ser. Nytänkande-Proaktivitet-Kreativitet är därför R&R´s grundpelare i denna fas.

2. Design

Design är idag ett ganska missbrukat ord. Vår definition av design är att framkalla en ”EFFEKT”- en känsla som får dig att må bra, i R&Rs värld även något som ofta är innovativt. Design är även väldigt subjektivt och varierande, som är svårt att hitta standardlösningar för vid en ombyggnation.Därför, så lägger vi på R&R stor vikt på att analysera
”bygg-projektet” samt kundens behov, i strävan för att hitta de bäst passande materialvalet och designlösningen.

För att bäst kunna uppnå den rätta ”effekten” så har vi på R&R en bred kunskap och erfarenhet inom materialval och designlösningar. Vid flera av uppdragen så har R&R även tagit fram egna unika designlösningar. Inredning är även det ett viktigt område för att skapa den rätta känslan, därför så erbjuder R&R även lösningar inom inredning, genom våra noga utvalda samarbetspartners i denna projektfas.

3. Bygg

Vårt ledmotiv vid byggutförandet är: Löpande kommunikation- Tidsramar, Perfektionism och Kreativitet. När planen för byggprojektet är fastställt, genom fas 1(koncept) och fas 2 (design) så erhåller ni en tidsplan, där alla delmoment för projektet är tydligt uppställda med ett start och slutdatum.

Under projektet så kommer er projektledare att ge er löpande uppdateringar om projektet, samt information om nya lösningar och ideer. Därutöver, så är projektledaren även den som synkroniserar och håller ihop alla komponenter för ert projekt och ser till att allt går enligt den faställda tidsplanen.

sigill

© Copyright R&R DesignBygg och Koncept AB | Skapad av Rawdesigns